Dobrovolný návrat žáků do školy – informace pro rodiče

V pondělí 11. 5. 2020 nastoupí do školy žáci 9. ročníku, kteří mají zájem o doplnění přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy.

Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se budou konat dne 8. 6. 2020.

Těší nás, že přijde 27 žáků ze třídy IX.A a 21 žáků ze třídy IX.B. Žáci jsou rozděleni do čtyř skupin, abychom dodrželi všechna hygienická pravidla pro prezenční výuku. Zároveň v týdnu od 11. 5. zahajují činnost některé externí kroužky.

Od pondělí 25. 5. 2020 bude škola otevřena pro prezenční výuku 1. stupně.

Pro žáky přítomné ve škole bude zajištěno stravování ve školní jídelně. Vyučující 1. stupně dokončují na základě odpovědí rodičů o počtech žáků ve škole a doma vhodné nastavení vzdáleného a školního vzdělávání. Do výuky prvostupňových žáků budou zapojeni i vyučující 2. stupně. Dohled budou zajišťovat asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny. Další informace budeme průběžně zveřejňovat.

V červnu počítáme s konzultacemi pro žáky 2. stupně, abychom shrnuli učivo za 2. pololetí. Konkrétní podoba těchto konzultací bude zřejmá až na základě počtu žáků, kteří tuto možnost využijí.

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia se budou konat dne 9. 6. 2020.

Ing. Daniela Vočadlová
pověřená řízením školy