Vážení rodiče, učitelé a milí žáci,

na základě vývoje situace to vypadá, že jsme v polovině naší domácí výuky. Děkuji všem rodičům, kteří svým dětem s přípravou pomáhají. Děkuji našim učitelům, kteří vzdělávají své školáky na dálku všemi dostupnými prostředky. Jsem pyšná na samotné žáky, kteří zvládají své úkoly samostatně. A také na všechny, kteří v této nelehké době najdou čas a energii pomáhat druhým. Svůj velikonoční pozdrav bych ráda zakončila citátem: 

„Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“
(John Lennon).

Ing. Daniela Vočadlová
pověřená řízením školy