Aktuální informace Ministerstva školství k přijímacímu řízení na střední školy

Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy