Organizace výuky – přijetí mimořádného opatření MZČR

Vážení rodiče, milí žáci,

přestože od středy 11. 3. 2020 jsou zavřené základní školy, my učitelé považujeme za velmi důležité, aby naši žáci pokračovali ve vzdělávání i nadále, a to v podmínkách, které současná situace umožňuje.

Pravidelně žákům poskytujeme na dálku podklady pro domácí přípravu ze všech vyučovacích předmětů v daném ročníku.

Na 2. stupni zároveň v tuto chvíli připravujeme vhodnou platformu pro komunikaci jednotlivých učitelů se žáky, a to v souladu s internetovou bezpečností každého žáka.

Velmi si vážíme podpory, které se nám dostává, a současně si uvědomujeme náročnost Vaší situace, ve které jste se jako rodiče ze dne na den ocitli.

Milí žáci, přejeme vám hodně sil při plnění školních povinností mimo naše školní prostory a oceňujeme váš zodpovědný přístup k vlastnímu sebevzdělávání a rozvoji. V případě potřeby jsme vám jako vaši učitelé nápomocni, neváhejte nás například prostřednictvím mailu oslovit.

Přejeme všem hodně zdraví a klidné dny.

Ing. Daniela Vočadlová