Aktuální zpráva z webových stránek MŠMT ze dne 10. 3. 2020

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Od zítra tedy děti nemají chodit do školy. Přesné pokyny pro školy a školská zařízení budou komunikovány v průběhu dne.
 
 
Vážení rodiče, o dalších pokynech pro základní školy Vás budeme neprodleně informovat.
 
Děkujeme za součinnost.
 
Ing. Daniela Vočadlová
pověřená řízením školy