Změna zápisu známek do Žákovské knížky.

Se začátkem druhého pololetí byla zavedena změna v zápisu známek do Žákovské knížky pro druhý stupeň. Každý vyučovací předmět má dle nového systému svou přidělenou stránku. Věříme, že tato změna přinese větší přehled v klasifikaci nejen žákům a zákonným zástupcům, ale i učitelům.