Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro zájezd do Švédska

Vážení rodiče,

k vycestování do Švédska je nutné „Potvrzení o zdravotní způsobilosti“. Prosím navštivte s dětmi včas svého pediatra. Připomínám, že tento dokument je časově omezený.

Ti, kdo ještě nedodali kopii kartičky pojišťovny, prosím nenechávejte to na poslední chvíli.

Na webu je též ke stažení předvyplněný formulář „Souhlas zákonného zástupce s vycestováním dítěte do zahraničí“. Tento dokument prosím doplňte a podepsaný přineste do školy co nejdříve. Zkontrolujte též, zda má Vaše dítě platný cestovní doklad (pas nebo OP). Všechny další dokumenty související se zájezdem naleznete na stránce formuláře.

V dohledné době nás čeká platba za pojištění zdraví a odpovědnosti za škodu. O částce a platbě Vás budu včas informovat.

Děkuji za pochopení!

S pozdravem 

O. Procházková