Neformální setkání s rodiči

Vážení rodiče,

protože i po třídních schůzkách přibývají dotazy na školní akce, ukázalo se, že platforma třídních schůzek k informování rodičů nestačí. Proto bychom rádi zkusili založit tradici nového školního setkávání.

Zveme Vás na 1. odpolední čaj s vedením školy, který ve škole proběhne ve středu 23. října 2019 od 17 hodin a bude se pak zhruba v měsíčním cyklu opakovat. Poprvé budeme probírat témata jako pořádání škol v přírodě, plavecký výcvik, lyžařský kurz, kroužky apod.

Těšíme se na Vás

I. Horáčková, ředitelka školy