Nabídka kroužků pořádaných pedagogy školy

        2019/2020 Cena   Počet
Kroužek Věk žáků Den Čas Vedení kroužku říjen-prosinec leden-květen max
Školní noviny 5. – 9. ročníky pondělí/liché 15.30 – 16.30 Mgr. Markéta Musilová 300,- Kč 500,- Kč 28 žáků
Basketbal 1. stupeň středa 16.00 – 17.00 Aneta Pekárková 450,- Kč 750,- Kč 15 žáků
Pěvecký kroužek 1. a 2. stupeň čtvrtek 15.30 – 16. 30 Mgr. Helena Erdélyiová 600,- Kč 1000,- Kč 15 žáků
Keramika 2. – 4. ročníky pátek 13.00 – 14.00 Mgr. Ivana Vočková 1500,- Kč 2500,- Kč 15 žáků
Keramika 5. – 9. ročníky pátek 14.00 – 15.30 Mgr. Ivana Vočková 1800,- Kč 3000,- Kč 15 žáků
Příprava k přijímacím zkouškám – 20 lekcí         15. říjen-prosinec leden-31. březen  
Český jazyk 9. ročník úterý 15.15 – 16.15 Mgr. Iveta Horáčková 2000,- Kč 2000,- Kč 10 žáků
Český jazyk 9. ročník úterý 16.30 – 17.30 PaedDr. Hana Čechová 2000,- Kč 2000,- Kč 10 žáků
Matematika 9. ročník úterý 15.25 – 16.25 Mgr. Zuzana Snopková 2000,- Kč 2000,- Kč 10 žáků
Matematika 9. ročník úterý 16.30 – 17.30 Mgr. Zuzana Bidláková 2000,- Kč 2000,- Kč 10 žáků

Kroužky pořádané pedagogy školy začínají od 1. října 2019, případně podle rozpisu v tabulce.

Přihlašovací systém bude na školním webu spuštěn ve čtvrtek 5. září 2019 ve 12.00 hodin.