Výsledky zápisu do školních kroužků

Kroužky pro 1. stupeň

Basketbal – kroužek začíná v úterý 2. října (14.30 – 15.30 hod.) pro všechny přihlášené.

Italština – kroužek začíná v úterý 2. října (14.15 – 15.00 hod.) pro všechny přihlášené.

Angličtina pro 1. ročník – pro malý počet zájemců ve dvou kroužcích bude otevřen pouze jeden kroužek, vedený pí uč. O. Procházkovou. Kroužek začíná v pondělí 1. října (12.45 – 13.30 hod.).

Kroužek Šachy – pro nízký počet zájemců se nebude konat.

Kroužky pro 2. stupeň

Keramika, Němčina, Počítače – pro nízký počet zájemců se nebudou konat.

Kroužek Šachy – pro nízký počet zájemců nelze spojit ani začátečníky s pokročilými, proto se kroužek ruší.