Anketa pro rodiče

Vážení rodiče,

vážíme si toho, že jste pro své děti vybrali právě naši školu. Chceme, aby dětem u nás bylo dobře a abyste školu považovali za dobrou a úspěšnou. Abychom si byli jisti, že jste s naší prací spokojení, nebo abychom se seznámili s Vašimi výhradami a připomínkami, které je v našich možnostech řešit, připravili jsme pro Vás anketu. Její vyplnění Vám zabere asi 20 minut. Informace od Vás jsou pro nás velmi důležité, protože nám pomohou stále zlepšovat naši práci a ujistit se, že naše působení je v souladu s Vašimi představami. Byli bychom velmi rádi, kdybyste si našli čas a naši anketu vyplnili. Zamyslete se, prosím, nad jednotlivými tvrzeními a označte svůj názor na ně. Pro každé tvrzení vybírejte jednu odpověď. U otázek shrnujících danou oblast se můžete volně rozepsat, nebo se k nim nemusíte vyjadřovat.

Za každého žáka vyplňte jeden dotazník, v jeho závěru pak uveďte, zda odpovědi vyplňovala matka, otec nebo jste spolupracovali.

Odkaz k zpřístupnění ankety dostanete od třídní učitelky.

Výsledky ankety po jejím vyhodnocení samozřejmě zveřejníme.

Děkujeme Vám za ochotu a laskavost, kterou nám svým odpovědným přístupem k anketě prokazujete.

za vedení školy Iveta Horáčková, ředitelky školy