Přihlášky do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

na webových stránkách naleznete zápisní lístek do školní družiny pro školní rok 2018/2019. Do ŠD přijímáme žáky od 1. do 4. ročníku. V případě zájmu o docházku vašeho dítěte do družiny odevzdejte vyplněný zápisový lístek do konce června 2018 vychovatelkám ŠD.

Děkujeme.