Zápis do školních kroužků pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

pro školní rok 2018/2019 zápis do školních kroužků proběhne do 14. září 2018 on-line prostřednictvím našich webových stránek. Zápis bude možný jen do kroužků organizovaných školou. O přesném termínu začátku zápisu vás budeme na webu včas informovat.

Školní zájmové kroužky zahájí svoji činnost v říjnu 2018 a ukončí ji v květnu 2019, pokud si vedoucí kroužku nestanoví jinak.

Platba probíhá bezhotovostně na školní účet číslo 277786480/0300 (číslo je také uvedeno na webových stránkách školy), variabilní symbol budou mít žáci zapsán v notýsku nebo v žákovské knížce. (Symbol zůstává stejný po celou dobu školní docházky, jde o tzv. „kód žáka“.)

Jiné kroužky je potřeba řešit s jejich organizátory. Informace o těchto kroužcích zveřejňujeme na našem webu v případě, že nám je organizátoři ke zveřejnění poskytnou.