Výsledky voleb zákonných zástupců do školské rady

Vážení rodiče,

ve volbách do školské rady dostali nejvyšší počet Vašich hlasů tito 3 kandidáti.

1. paní Monika Vlčková,
2. Ing. Andrea Vimerová,
3. Ing. Michaela Klášterková.

Stali se tak novými členy školské rady.
Všem zúčastněným kandidátům děkuji za jejich odhodlání pomáhat škole a všem rodičům děkuji za jejich účast ve volbách.

Mgr. I. Horáčková, ředitelka školy