Třídní schůzky

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou ve středu 15. 11. 2017 ve kmenových třídách Vašich dětí od 18.00 do 18.30 hodin.
Zároveň pro přehled uvádíme časový rozpis jednotlivých akcí v tomto dni:

od 17.15 hodin v jídelně pouze pro členy Spolku Satalická škola proběhne valná hromada,
18.00 – 18.30 hodin třídní schůzky ve třídách,
18.30 hodin v učebně VII. B schůzka pro rodiče žáků, kteří se budou účastnit lyžařského výcviku
po skončení třídních schůzek volby zástupců nominovaných rodiči do školské rady u recepce školy.