Sataliáda

Oblíbenou akcí na začátku každého školního roku je sportovní den – Sataliáda. V letošním roce soutěžili všichni žáci školy ve 20 družstvech napříč všemi ročníky ve čtvrtek 14. září. Deváťáci družstva vedli, malým spolužákům pomáhali a povzbuzovali je při všech disciplínách v areálu školy, tělocvičně i Satalické oboře. Ten den bylo chladno, ale všichni získali spoustu prima zážitků a nových kamarádů.