Přihlašování do kroužků

Vážení rodiče,

protože ještě nebyla u některých kroužků naplněna kapacita, otevíráme další možnost zápisu. Zapisovat své děti můžete až do pondělí 25. září včetně. Pokud se na kroužek nepřihlásí nejméně 7 dětí, nebude se konat, informaci o tom, zveřejníme na webových stránkách. Všechny přihlášky, které jste dosud do kroužků poslali, považujte za přijaté. Kroužky se začnou konat v týdnu od 2. října.

Zároveň zveřejňujeme i přehled kroužků, které ve škole pořádají externisté, s kontakty, kam se na ně můžete obracet.

Děkujeme za pochopení.

Přihláška do kroužků pro I. stupeň

Přihláška do kroužků pro II.stupeň

Přihláška do kroužků pro I. a II.stupeň