Informace pro rodiče prvňáčků

Informace pro rodiče dětí, které nastupují 4. září do 1. ročníku

Sraz prvňáčků a jejich rodičů s třídními učitelkami bude v 8.00 hodin před budovou školy.
Děti mohou mít s sebou aktovku. Budeme rádi, když při slavnostním zahájení školního roku
budou přítomni rodiče. Ukončení vyučování plánujeme kolem 9.15 hodin.

Od 9.15 do 10.45 hodin bude ve školní jídelně paní vedoucí vybírat 100,- Kč zálohu na čip
na stravování. Čipy další den rozdají paní učitelky dětem ve třídách.

V úterý 5. září si paní učitelky vyzvednou prvňáčky v 7.50 hodin před školou nebo ze školní
družiny. Vyučování pro ně bude končit v 9.40 hodin. Poté půjdou do družiny nebo si je lze
vyzvednout asi v 9.50 hodin před školou. S sebou musí prvňáčci mít aktovku s penálem
(pastelky, tužka, nůžky s kulatými hroty), přezůvky a šňůrku na krk (klíčenku) na zavěšení
klíčů k šatní skříňce a čipu pro vchod do školní budovy. Další informace k průběhu prvních
školních dní Vám paní učitelky sdělí 4. září ve třídách.

Hned v pondělí 4. září od 18.00 hodin proběhnou zahajovací třídní schůzky pro rodiče
prvňáčků. Do této doby rodičům nedoporučujeme nakupovat žádné další pomůcky
a vybavení mimo těch, které jsou uvedeny na seznamu z informační schůzky pro rodiče
budoucích prvňáčků z června.

Pohodové vykročení do školní docházky přeje dětem i rodičům vedení školy a jejich paní
učitelky, které se na prvňáčky již teď těší.