Informace k zahájení školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2017/2018 slavnostně zahájíme v pondělí 4. září od 8.15 hodin v atriu školní budovy.

Sejdeme se v 8.00 hodin, žáci 2. – 9. ročníku se shromáždí na školním hřišti, kde se setkají s třídními učiteli. Prosíme, abyste prostor před školou nechali k dispozici pouze prvňáčkům
a jejich doprovodu. Konec programu 1. dne očekáváme mezi 9.15 a 9.30 hod.

Vydávání obědů
V průběhu 1. školního týdne vaří školní jídelna 1 jídlo.
4. září budeme obědy vydávat v časovém rozmezí 11.00 – 12.30 hodin.

Podrobné informace pro nástup prvňáčků zveřejníme v týdnu od 28. srpna 2017.

4. září 2017 není v chodu ranní školní družina, po vyučování bude k dispozici těm, kteří ji budou naléhavě potřebovat. Ostatní prosíme, aby s ohledem na přípravu prostoru (viz info
o chodu školní družiny v začátku roku) s provozem ŠD počítali až od 5. září, kdy už bude v běžném provozu, ranním i po výuce

Těšíme se na Vás.