Začátek vyučování – úprava zvonění od 5. 9. 2017

Od začátku školního roku 2017/2018 přistupujeme k úpravě začátku vyučování.

Od 5. září 2017 bude vyučování začínat v 8.00 hodin.

Školní budova bude ráno pro žáky otevřena od 7.40 hodin. Žáci se dostanou na oběd nejpozději ve 13.30 hod. po 6. vyučovací hodině.

Tato úprava nám pomůže propojit výuku na 1. a 2. stupni a pedagogové budou moci plynule přecházet mezi oběma stupni. Zároveň tak zajistíme návaznost na jízdní řád autobusu
pro děti z Radonic a Jenštejna.

Časový rozsah jednotlivých hodin budou mít žáci uveden v Žákovských knížkách
a Záznamníčcích. Naleznete jej i zde.