Společenský večer

Společenský večer znamená rozloučení nejen s našimi deváťáky, ale i se školním rokem. Letos jsme se loučili již podvacáté. Počasí si s námi trochu zahrávalo, ale nakonec si dalo říct, a tak se mohli svým blízkým představit předškoláci z mateřské školky všichni naší žáci
od 1. ročníků až po deváťáky, kteří tentokrát večer připravili a uváděli naprosto samostatně bez zásahu učitelů. Tradičně slavnostní večer pak zakončili svým vystoupením
a poděkováním učitelům, kteří je učili. Vystoupení si žáci připravili povětšinou sami právě pod vedením deváťáků, a mohli tak ukázat, co umí a jak jsou šikovní.