Školní družina ve školním roce 2017-2018

Vážení rodiče,

na webových stránkách naleznete zápisní lístek do školní družiny na školní rok
2017/2018. V případě zájmu o docházku vašeho dítěte do družiny, dodejte
vyplněný zápisový lístek do konce letošního školního roku třídní učitelce,
pro nové žáky 1. ročníku i ostatní platí, že můžete odevzdat i na recepci školy.
Pro školní rok byla navýšená kapacita školní družiny natolik, že docházku
můžeme umožnit i žákům ve 4. ročníku.

Platba za školní družinu pro rok 2017 je 150,- Kč měsíčně. Platba za období září
– prosinec 2017 činí celkem 600,- Kč. Termín zaplacení je bezhotovostně
do 20. 9. 2017 na účet č. 278005471/0300 pod variabilním symbolem, který
budete mít uvedeno v notýsku nebo žákovské knížce dítěte.