Zpráva rodičům

7. ročníky se z projektového týdne vracejí v pátek 16.6. mezi 14:00 a 14:30 hod.