Návštěva z Japonska

Ve čtvrtek 25. května 2017 hostila naše škola vzácnou návštěvu. Přivítali jsme profesorku Mitsumi Imai z japonské Keio univerzity v Shonan Fujisawě. Ta se ve svém výzkumu věnuje především vztahu slova
a myšlenky, zkoumá, jak se děti učí jazyku a jaký je vztah mezi jazykem a myšlením.

V naší škole se seznámila s českou výukou anglického jazyka, konkrétně ji zajímalo zprostředkování významů sloves ve výuce angličtiny na první stupni základní školy, dále se pak zaměřila na výuku přírodních a společenských věd v 1. a ve 2. ročníku. Byla nadšená z hodin matematiky a prvouky, které jí naše paní učitelky a jejich žáci předvedli. Paní profesorka velmi chválila i výzdobu naší školy, jak sama říkala pro japonské školství velmi neobvyklou a odlišnou. Uchvátilo ji, jak žáci dokáží pracovat s barvami a pomocí jich pak vyjadřují abstrakci a obraznost svých myšlenek. Děkujeme paní profesorce Imai za její velký zájem o naši školu a těší nás, že jsme mohli přispět k jejímu evropskému výzkumu.