Výsledky Matematické olympiády

Úspěšnými řešiteli školního kola Matematické olympiády jsou:

9. ročník
IX. B

Lucie Rulíšková

5. ročníky
V. A

Ondřej Mlčoch
Vojtěch Novák

V. B

Martina Buryanová
Filip Jakimič
Jiří Koudelka
Klára Obadalová
Hana Pařízková
Adriana Šiknerová
Jakub Špitálník

6. ročníky
VI. A

David Moudrý

8. ročníky
VIII. B

Anna Urushadze