Velikonoční dílny pro děti s rodiči

Jednou z novinek v našem plánu akcí na školní rok 2016/2017 jsou Velikonoční dílničky pro děti a jejich rodiče. Paní učitelky a maminky připravily pro návštěvníky deset stanovišť, kde si všichni mohli společně vyrobit velikonoční ozdoby. Malovaly se kraslice, sádrové odlitky, vyráběly se látkové kočičky, papírové slepičky a pletly se pomlázky. Podařilo se nám zapojit do vyrábění nejen děti, ale i rodiče i navodit příjemnou velikonoční atmosféru.