Poděkování

Vážení rodiče, vážení sponzoři,

děkujeme Vám za vydatnou podporu školy štědrými příspěvky k pořádání 15. školního jarního plesu.

vedení školy a spolku Satalická škola