Projektový den u čtvrťáků

V úterý 14. 2. jsme se s dětmi čtvrtých ročníků na celé dopoledne přenesli do doby Karla IV. Děti pracovaly ve skupinkách a plnily společnými silami různé úkoly, např. luštily středověkou matematiku, prozkoumávaly korunovační klenoty, seznámily se s Karlovými manželkami, malovaly a také si zatančily středověký tanec, který na závěr ukázaly ostatním spolužákům. Většina dětí přišla v dobových kostýmech, které dodaly celému projektu báječnou atmosféru. Už se těšíme na další projektové vyučování.