Setkání s Prahou

PROJEKTOVÉ DNY se na ZŠ Satalice uskutečnily 2. – 4. 11. Letošním tématem byla Praha.
Všichni žáci 2. stupně se rozdělili do skupin k jednotlivým vedoucím konkrétního projektu. K mání
bylo zpracování virtuální prohlídky školy, sportovní Praha, 7 zastavení v Praze 7 a další. V prvních
dvou dnech žáci zpracovávali téma, někteří jeli na exkurzi, jiní zjišťovali informace ve škole. Poslední
den se konaly workshopy, kde si žáci navzájem předali nabyté zkušenosti prezentacemi,
dramatickými výstupy, kvízy a křížovkami, ale i výstavou nebo praktickým zkoušením.

Pro šesťáky to bylo letos poprvé. Netrpělivě očekávali, co jim projekt přinese a jak to vlastně
všechno probíhá. Aktivně se zapojovali a snažili se být nedílnou součástí skupiny. Zde jsou jejich
reakce:

„Projektové dny se mi líbily. Zaujaly mě sochy v Praze. Dozvěděla jsem se něco nového.“
Michaela Dubská, VI. A

„Líbilo se mi, že jsme si všechno mohli vyzkoušet doopravdy, ve vodě, na kajaku. Zkusili jsme
něco jiného. Bylo to hustý.“ Daniel Houška, VI. A

„Jsem rád, že jsem se něco přiučil s počítačema a David nám ukázal, jak se dělají prezentace.“
Vilém Doležal, VI. B

„Bylo to záživné. Byli jsme v divadle. Moc se mi líbilo zpívání pana učitele, vybral nám dobré
písničky.“ Petr Kopřiva, VI. B

I „staří mazáci“ se chtěli předvést v nejlepším světle a ukázat, jak dokáží spolupracovat.
Na konci žáci hodnotili projektové dny velmi pozitivně.

za kolektiv vedoucích projektů Mgr. Veronika Valová