Monthly Archives: Říjen 2017

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY dne 15. 11. 2017

Seznam kandidátů navržených zákonnými zástupci žáků

Valná hromada Spolku Satalická škola

Valná hromada Spolku Satalická škola

Turnaj ve stolním tenise

V úterý 24. října 2017 se naši starší žáci a žákyně zúčastnili obvodního kola turnaje ve stolním tenise. Byli velmi úspěšní a my děkujeme za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme!

Informace o přípravě voleb do školské rady

Vyhodnocení ankety pro rodiče – zájem o zavedení elektronické Žákovské knížky

Platby na školní účty

Vážení rodiče, omlouváme se Vám, že změnou našich účtů působíme zmatky ve Vašich platbách škole. Upozorňujeme, že platby za stravné ve školní jídelně mají probíhat na nový účet č. 278005957/0300, ale stále pod stejným variabilním symbolem přiděleným školní jídelnou. Pouze