Monthly Archives: Srpen 2017

Informace pro rodiče prvňáčků

Informace pro rodiče dětí, které nastupují 4. září do 1. ročníku Sraz prvňáčků a jejich rodičů s třídními učitelkami bude v 8.00 hodin před budovou školy. Děti mohou mít s sebou aktovku. Budeme rádi, když při slavnostním zahájení školního roku

Seznamy sešitů pro 2. stupeň

Sešity pro 2. stupeň

Informace k zahájení školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci, školní rok 2017/2018 slavnostně zahájíme v pondělí 4. září od 8.15 hodin v atriu školní budovy. Sejdeme se v 8.00 hodin, žáci 2. – 9. ročníku se shromáždí na školním hřišti, kde se setkají s třídními učiteli.

Začátek vyučování – úprava zvonění od 5. 9. 2017

Od začátku školního roku 2017/2018 přistupujeme k úpravě začátku vyučování. Od 5. září 2017 bude vyučování začínat v 8.00 hodin. Školní budova bude ráno pro žáky otevřena od 7.40 hodin.

Školní družina na začátku roku

Vážení rodiče, prostory školní družiny na naší školy procházejí během prázdnin přestavbou, kterou získáme více místa pro děti a také místnost pro čekající rodiče.