Monthly Archives: Březen 2017

Pražské poetické setkání

Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme Adéle Kulhavé z VIII. A za vynikající výkon v obvodním kole soutěže Pražské poetické setkání, s nímž postupuje do krajského (celopražského) kola.

Pozvánka na zápis do 1. ročníku

Pozvánka na jarní ples

Projektový den u čtvrťáků

V úterý 14. 2. jsme se s dětmi čtvrtých ročníků na celé dopoledne přenesli do doby Karla IV. Děti pracovaly ve skupinkách a plnily společnými silami různé úkoly, např. luštily středověkou matematiku, prozkoumávaly korunovační klenoty, seznámily se s Karlovými manželkami,

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

Vážení rodiče, dle pokynu MŠMT Vás informujeme, že na www.cermat.cz naleznete Informace pro uchazeče ke konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů ve školním roce 2016/2017. Jejich prostudování doporučujeme jako důležitou součást přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy.