1. školní den

Vážení rodiče,

ve středu 1. 9. úspěšně začal nový školní rok 2021/2022. Vydařilo se počasí. Žáci byli dle nařízení MŠMT otestováni antigenními testy.

Tento den jsme také přivítali naše nové prvňáčky. Paní učitelky nám žáky obou prvních tříd představily a v tento důležitý moment je doprovázeli naši deváťáci. Ti se role průvodců v první školní den opět skvěle zhostili. Ostatní žáci se pozdravili se svými vyučujícími a zároveň poznali ty nové, kteří posílí náš pedagogický sbor.
Žákům devátých ročníků přejeme, aby si vybrali střední školu, na které budou spokojení, zvládli se připravit na přijímací zkoušky a následně je úspěšně složili.

Jako každý rok se i letošní prázdniny nesly ve znamení revitalizace naší školy. Žáci se mohou těšit na nové audiovizuální vybavení v učebně hudební výchovy a ve výtvarném ateliéru. Tento víkend byla dokončena instalace interaktivní tabule v nové učebně anglického jazyka, kterou bude v odpoledních hodinách využívat i školní družina.

Omlouváme se za komplikace s objednáváním obědů ve školní jídelně. Na jejich odstranění stále intenzivně pracujeme.
Touto cestou bych Vás také ráda pozvala ke sledování nového seriálu ze školního prostředí, který začíná dnes ve 20.00 hodin na ČT1. Má deset dílů, z nichž každý je inspirovaný skutečnými událostmi z běžného života. Každý příběh nastiňuje jednu ze složitých situací, se kterými se školy potýkají, a právě „ochránce“, školní ombudsman, do nich vnáší nové pohledy a možnosti, jak je řešit.

Pro mě je tento seriál důkazem, jak důležité jsou vstřícná komunikace, schopnost nadhledu a ochota naslouchat druhému. Protože zájem nás všech je vždy společný. A tím je spokojený žák.

Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy