ŠP – Kontakty

Členové školského poradenského pracoviště

 

Výchovná poradkyně

 
PaedDr. Soňa Paulová
paulova.sona@skolasatalice.cz
286 002 932

 

Metodik prevence

Mgr. Eva Váchová
vachova.eva@skolasatalice.cz
286 002 937

 

Speciální pedagog

Mgr. Martina Princová
princova.martina@skolasatalice.cz
286 002 937