Category Archives: Projekty

Projektový den u čtvrťáků

V úterý 14. 2. jsme se s dětmi čtvrtých ročníků na celé dopoledne přenesli do doby Karla IV. Děti pracovaly ve skupinkách a plnily společnými silami různé úkoly, např. luštily středověkou matematiku, prozkoumávaly korunovační klenoty, seznámily se s Karlovými manželkami,

Projektové dny: Prezentace projektů

Projektové dny: Virtuální prohlídka školy

Projektové dny: Praha sportovní

Projektové dny: 7 zastavení v Praze 7

Setkání s Prahou

PROJEKTOVÉ DNY se na ZŠ Satalice uskutečnily 2. – 4. 11. Letošním tématem byla Praha. Všichni žáci 2. stupně se rozdělili do skupin k jednotlivým vedoucím konkrétního projektu. K mání bylo zpracování virtuální prohlídky školy, sportovní Praha, 7 zastavení v